اضافه به سبد خرید سبد خرید شما خالی است مشاهده سبد خرید

نرم افزار آنلاین مدیریت مالی شرکت های بازرگانی

ثبت و کنترل هزینه های پرونده توسط شرکت یا پرسنل ترخیص کار در هر زمان

بازگشت به بالای صفحه

در این بخش کلیه هزینه پرونده به تفصیلی که در زیر مشاهده میکنید قابل ثبت می باشد. این بخش به گونه ای طراحی شده است که پرسنل شرکت اعم از پرسنل ترخیص کار و یا منشی که حداقل اطلاعات کامپیوتری را داشته باشند بتوانند کار کنند. ثبت این هزینه ها به منزله صورت حساب نبوده و صرفا هزینه ها جهت تولید صورت حساب آماده می شود. در بخش بعد درارتباط با صورت حساب به تفصیل صحبت می کنیم

صدور انواع صورت حساب به همراه مؤله های لازم نظیر ارزش افزوده و ...

بازگشت به بالای صفحه

در این بخش صورت حساب توسط مدیر شرکت ویا مدیر مالی و یا هر پرسنل مد نظر ایجاد می گردد. از آنجایی که دراین بخش پیش بینی انواع صورت حساب اعم از رسمی ، غیر رسمی ، دولتی و ... شده است، امکان تعریف مولفه های نظیر ارزش افزوده و سایر مولفه ها وجود دارد. این بخش به گونه ای طراحی شده است که با چند کلیک و انتخاب هزینه هایی که قبلا ثبت شده است صورت حساب ایجاد میگردد. محاسبه صورت حساب به طور خودکار صورت می گیرد. پس از ایجاد صورت حساب امکان پرینت، ایمیل به صاحب کالا و همچنین مشاهده در پنل صاحب کالا وجود دارد

ثبت پرداختی ها و بازپرداختی ها به صاحب کالا

بازگشت به بالای صفحه

کلیه پرداختی ها و بازپرداختی های صاحب کالا د راین بخش مدیریت است. جزئیات پرداخت به ترتیبی که در ذیل مشاهده می کنید قابل ثبت و ویرایش است.

امکان پرداخت آنلاین هزینه توسط صاحب کالا و تأیید شرکت

بازگشت به بالای صفحه

در پنل صاحب کالا امکاناتی جهت پرداخت آنلاین و یا پرداخت از طریق فیش واریزی ایجاد گردیده است. در این بخش صاحب کالا جزئیات پرداخت خود را به شرکت اعلام می کند و در قسمت ذیل که مشاهده می کیند پرسنل مالی شرکت امکان تایید و یا عدم تایید پرداختی های صاحب کالا را دارد.

مدیریت چک ها اعم از چک ضمانت، دریافتی ها و پرداختی ها به مراه ایجاد اخطار سر رسید

بازگشت به بالای صفحه

در بخش مدیریت چک ها امکان ثبت انواع چک ها اعم از چک های ضمانت پرداختی توسط صاحب کالا، چک های دریافتی، چک های پرداختی و ... به همراه امکاناتی جهت قرار دادن هشدار زمان سر رسید وجود دارد. در این بخش امکان قراردادن تصویر چک جهت رفع اختلاف با پرداخت کننده یا دریافت کننده قرار داده شده است.

گزارشات متنوع اعم از گزارش معین، گزارش روزانه، وضعیت تنخواه ها و ...

بازگشت به بالای صفحه

گزارشات از مهمترین بخش های سیستم سناتک بوده و عملا خروجی نرم افزار از اطلاعات ثبت شده در نرم افزار می باشد. در ذیل تعداد کمی از گزارشات پیش فرض را مشاهده می کنید که توسط نرم افزار تولید می گردد. شما می توانید متناسب با روند کاری روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خود گزارشات متنوع تری درخواست نمایید.